Starostwo Powiatowe w Gliwicach realizuje program bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku boreliozy. Badania finansowane są w całości przez powiat gliwicki.

W ramach realizacji programu organizowane będą bezpłatne badania w kierunku boreliozy oraz organizowane będą wykłady poświęcone tematyce kleszcza jako przyczyny chorób odkleszczowych, boreliozie,  jej objawom, właściwej diagnostyce i profilaktyce.

Realizatorem badań i wykładów jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. we współpracyz gabinetami i przychodniami na terenie powiatu gliwickiego.

Akcja będzie przeprowadzona wg następującego harmonogramu:

·         Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. Pyskowice, ul. Szpitalna 2, od pn. do pt.
od 8.00 do 10.00 oraz 19.10.2022r. od 15.00 do 18.00.

·         Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Lab-Med., Sośnicowice, ul. Raciborska 9,
od pn. do pt.  od 7.00 do 12.00, w soboty od 7.00 do 10.00.

·         SPZOZ Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach, Sośnicowice,
ul. Gliwicka 28, 18.10.2022r od godz. 15.30 do 18.00.

·         NZOZ „Puls” Spółka Partnerska, Toszek ul. Górnośląska 1, 26.10.22 od 8.00 do 10.00.

·         NZOZ „Wielomed” Nowicka i Sawicki, Wielowieś ul. Główna 25, 27.10.22 od 8.00 do 11.00.

·         NZOZ Spółka Partnerska Lekarzy SALUS, Rudziniec ul. Opolska 4 ,28.10.22 od 8.00. do 10.00.

·         Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żernicy, Żernica ul. Olchowa 16c, 25.10.22  od 8.10 do 10.00.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel.511-934-248 lub 518-680-753