Od nowego roku bioodpady odbierane będą tylko i wyłącznie w pojemnikach otrzymanych przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

W związku z tym od 15 grudnia rozpoczęła się dystrybucja do posesji na terenie gminy Sośnicowice pojemniki na bioodpady. Na ten cel przeznaczone zostaną 240-litrowe kosze w kolorze brązowym.

Pojemniki otrzymają wyłącznie mieszkańcy, którzy dotychczas nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na terenie własnej posesji.

Dodać należy, że osoby, które zdecydują się na kompostowanie mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Sośnicowice wysokość tego zwolnienia wynosi 1zł od mieszkańca/miesiąc.

Do pojemników należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, itp.)
 • trawa, liście, kwiaty, rośliny doniczkowe,
 • trociny z obróbki i cięcia drewna,
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
 • resztki jedzenia.

Bardzo ważne, aby żaden z powyższych odpadów nie był wrzucany do kosza w woreczku foliowym. Wszystkie odpady powinny być umieszczane w kuble luzem.

Nie można wrzucać do pojemnika natomiast:

 • kości zwierząt,
 • surowego mięsa,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów zmieszanych (w tym niebezpiecznych).

W najbliższym czasie mieszkańcom gminy przekazany zostanie również nowy harmonogram odbioru odpadów.