Od nowego roku bioodpady odbierane są tylko i wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Odpady odbierane są 2 razy w miesiącu.

W związku z tym na nieruchomość  zostały dostarczone 240-litrowe pojemniki w kolorze brązowym.

Pojemniki otrzymali wyłącznie mieszkańcy, którzy nie zgłosili posiadania przydomowych kompostowników na terenie własnej posesji.

Pozostałe frakcje odpadów takie jak: zmieszane, papier, plastik+metal, szkło odbierane będą w pojemnikach/workach tak jak dotychczas.

Bardzo ważne, aby odpady bio nie były wrzucane do kosza w woreczku foliowym. Wszystkie odpady bio powinny być umieszczane w kuble luzem.