W Urzędzie Miejskim zaszły pewne zmiany.
Dotychczas wszystkie dokumenty i pisma składaliście w sekretariacie UM, tam też udzielane były wszelkie informacje.

Obecnie, w ramach projektu Dostępny Urząd, stworzone zostało Biuro Obsługi Interesanta (BOI), które mieści się na parterze budynku, zaraz po lewej stronie po wejściu do budynku. Tam pracownik obsługi BOI udzieli informacji lub  pomoże załatwić Wasze sprawy, w razie potrzeby wezwie pracownika merytorycznego, który w pełni rozwiąże problem.

Jest także osobny pokój „cichej obsługi”, w którym klient może omówić i załatwić swoją sprawę z pracownikiem merytorycznym.  Nie trzeba udawać się już do konkretnego pracownika, a jedynie poprosić w BOI o wezwanie go.  

Efektem dostosowania naszego urzędu są także inne ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:
– na podłodze, od samego wejścia, umieszczone zostały poziome, wypukłe znaki prowadzące do BOI, „Cichego pokoju”, toalety i w stronę schodów;
– w BOI znajduje się pętla indukcyjna ułatwiająca komunikację z osobami niedosłyszącymi i niesłyszącymi;
– toaleta na parterze została dostosowana do potrzeb osób z niepełno sprawnościami, w tym zamontowane zostały przyciski do wezwania pomocy.

Mamy nadzieję, że te zmiany ułatwią korzystanie z naszego urzędu.

Zdjęcie ukazujące wejscie do biura podawczego. Przesz szklane drzwi widać biurko z monitorami komputerowymi oraz krzesło.