Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wprowadził ten obowiązek dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków.

Złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można w dwojaki sposób:

– elektroniczny, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis elektroniczny
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

– papierowo deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim.

Unikanie tego obowiązku może wiązać się z wysoką karą. Finalnie za nieudzielenie informacji na temat źródła ciepła można zapłacić nawet 5000 złotych.

Prosimy o rzetelne wypełnianie deklaracji.

Nie zwlekaj.