Z przyjemnością informujemy, że projekty trzech sołectw naszej Gminy znalazły się wśród wybranych do dofinansowania w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku.

• Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Smolnicy
• Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (Bargłówka)
• Rachowickie Kino pod Chmurką
W ramach powyższych zadań mieszkańcy będą mogli między innymi wziąć udział w plenerowym kinie, uczestniczyć w zajęciach fitness lub zumby. Wszystkie trzy projekty obejmują działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców, a ich celem jest integracja lokalnej społeczności.Wszystkim sołtysom dziękujemy za duże zaangażowanie na etapie składania wniosków.Tym, których projekty zostały wybrane do dofinansowania gratulujemy i życzymy powodzenia w ich realizacji.


Także nasze OSP z Sośnicowic, Rachowic i Trachów otrzymają środki na zakup specjalnych ubrań. Wniosek o dofinansowane został zgłoszony w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.”.
Jednostki otrzymają dofinansowanie w kwocie 7 200 zł każda.Wymiana wyeksploatowanych strojów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.Serdecznie dziękujemy strażakom za zaangażowanie na etapie składania wniosku


W konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” organizowanym w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, Gmina Sośnicowice pozyskała dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek 17 w Sośnicowicach”.

Zgodnie z zasadami konkursu, ze środków budżetu Województwa w 2024 roku dofinansowane zostaną zadania realizowane przez gminy w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, w tym polegające na przeprowadzeniu działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości inwestycji.