Przypominamy, że do jutra ( 1.02.2023 r.) można złożyć wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,
w których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5MWh.
Aby uzyskać dodatek w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Głównym wymogiem otrzymania dodatku elektrycznego jest gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach w pokoju nr 12.