W związku z wejściem Ustawy o dodatku węglowym informujemy, że na chwilę obecną wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub elektronicznie, przy czym wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub też uwierzytelniony za pomocą Profilu Zaufanego.

Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim, poniżej lub na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy).

Wszelkie informacje oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).