Ogłaszamy możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie wymiany starego pieca na nowy. Termin realizacji
w trybie pilnym jeszcze w roku 2022, z zachowaniem kryterium określonego w „zasadach udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022”

Prosimy, osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła jeszcze w tym roku o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w pok. 17 lub bezpośrednio z Operatorem PONE. 

Zachęcamy do zapoznania się  z obecnie obowiązującym zasadami dofinansowania  których treść zamieszczona jest na stronie internetowej Sośnicowic – informacje – w zakładce PONE .

Z informacji uzyskanej od Operatora wiadomo, iż wiele osób pomimo zakwalifikowania do dofinansowania nie dostarczyło jeszcze wymaganych dokumentów na podstawie, których można przygotować umowę zawieraną pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Gminą. Zwracamy uwagę, iż przewlekłe podejmowanie decyzji w kwestii wykonania wymiany pieca w tym roku przez niektórych Wnioskodawców powoduje opóźnienie w realizacji tegorocznego etapu PONE, a nawet stanowi zagrożenie dla terminu zakończenia zadania, który został określony na 30 listopada 2020r. Dlatego osoby, u których odbyła się weryfikacja wniosku proszone są o pilne dostarczenie dokumentów do Operatora lub złożenie do Urzędu pisemnego wniosku o przesunięcie inwestycji na przyszły rok wraz z uzasadnieniem. Nie dopełnienie tej czynności niezwłocznie spowoduje przeznaczenie dofinansowania kolejnej osobie z listy Wnioskodawców.

Operator pełni cotygodniowy dyżur w Punkcie Obsługi Klienta dla mieszkańców w celu  kompletowania dokumentów oraz podpisywania umów w ramach realizacji kolejnego ETAPU Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Z Operatorem można kontaktować się telefonicznie pod nr 889 778 562.