Zdjęcie ukazujące węgiel kamienny

Szanowni Mieszkańcy, w związku z licznymi pytaniami o dodatek węglowy informujemy, że projekt ustawy nie został jeszcze przyjęty. Nie są jeszcze znane zasady i termin, w jakim będzie on wypłacany.

Obecnie w Parlamencie trwają prace legislacyjne nad ustawą (druk sejmowy nr 2471), która ma regulować wszelkie kwestie związane z realizacją tego świadczenia. Z informacji przekazywanych aktualnie przez media wynika, że prace nad ustawą o dodatku węglowym potrwają co najmniej do 5 sierpnia br. Dopiero ta ustawa będzie podstawą do podjęcia przez gminy działań związanych z obsługą spraw dotyczących wypłaty uprawnionym mieszkańcom dodatku węglowego.

Proszę pamiętać, że warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, będzie dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), którego termin upłynął 30 czerwca 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ww. przepisów. Wnioski będzie można składać tradycyjnie – w formie papierowej lub elektronicznie przez system ePUAP.

Jeśli uzyskamy takie informacje będziemy Państwa o tym na bieżąco informować.