W dniu 26 czerwca 2024 r. Gmina Sośnicowice oraz Wojewoda Śląski podpisali umowę o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach.

Środki zostały przyznane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przy zakładanym koszcie całkowitym realizacji zadania na poziomie 45 322,67 zł dofinansowanie wyniesie  36 258,13 zł.

Dzięki pozyskanym środkom w szkole pojawi się nowe wyposażenie kuchni, m.in. zakupiona zostanie zmywarko-wyparzarka, a także zostaną przeprowadzone drobne prace remontowe mające na celu poprawę standardu funkcjonowania stołówki.

barwy – 1