Drodzy Mieszkańcy,

w dniach 16-31 października br. częściej niż zwykle będzie można zobaczyć nad naszą gminą drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (BSP). W ten sposób realizujemy projekt unijny zwiększający bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Operatorami bezzałogowców są doświadczeni piloci firmy ENPROM Sp. z o.o. Wykonują oni loty na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wszystko to dzieje się na podstawie umowy między PAŻP,
a gminami Gliwice, Pilchowice i Sośnicowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

Loty odbywać się będą w różnych porach dnia, a drony poruszać się będą na wysokościach 45 i 80 m. Bezzałogowce nie będą rejestrować obrazu
i dźwięku, nie będą też zbierać danych osobowych czy jakichkolwiek innych informacji. Celem oblotów jest dostarczenie Agencji wiarygodnych danych
o jakości odbioru sygnału ADSB nadawanego przez statki powietrzne – drony utworzą „mapę” terenu, która w przyszłości pomoże w bezpiecznym poruszaniu się takich urządzeń nad naszą gminą. Specjaliści mierzą sygnały wysyłane przez bezzałogowce, by lepiej określić ich położenie w przestrzeni oraz wskazują obiekty przekraczające wysokość 25 m, np. budynki, maszty, słupy i drzewa. 

Projekt „Usługi cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.