Minęły już ponad dwa tygodnie, odkąd zaczął się dramat obywateli Ukrainy.
Jednocześnie zaczął się sprawdzian z człowieczeństwa i niesienia pomocy.Do teraz zaliczyliśmy go na 6!
Sprawdziliśmy się jako społeczeństwo w trosce o tych, którzy uciekają przed wojną i szukają bezpiecznego schronienia.

W tym miejscu należą się wielkie podziękowania Wam wszystkim, mieszkańcom naszej gminy.

Dziękujemy Sołtysom i Radom Sołeckim oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które to przejęły na siebie całą organizację miejsc, zbiórki i pośredniczenie pomiędzy mieszkańcami, którzy chcieli przyjąć uchodźców, a przybywającymi z Ukrainy. Dziękujemy za dobrą współpracę z Gminą i wszystkimi, którzy pomoc niosą.

Dziękujemy Strażakom z naszych jednostek OSP za pomoc w przygotowaniu miejsc noclegowy, organizowanie zbiórek, transport darów i każdą pomoc, o którą prosiliśmy.

Dziękujemy Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach wraz z pracownikami, za przygotowanie miejsc noclegowych, realizowanie wszystkich zadań organizacyjnych, pomoc i opiekę nad uchodźcami. Takiej współpracy, jak z Wami, życzylibyśmy każdemu samorządowi.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Urzędu, którzy poza swoim zakresem obowiązków zaangażowali się w pomoc uchodźcom.

Nade wszystko jednak dziękujemy Wam, Mieszkańcom, że bez namysłu zebraliście się, zorganizowaliście oddolną pomoc, przyjęliście pod swój dach potrzebujących, zbieracie potrzebne artykuły i jesteście gotowi do działania.

Bez Was to dobro, które się dzieje, nie byłoby możliwe!