Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub poprzez wysłanie pocztą do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice.

Wzór oświadczenia można pobrać poniżej lub w Urzędzie w pokoju nr 15 (II piętro).

Jednocześnie informujemy, iż termin zakończenia okresu monitorowania utrzymania efektów projektu to 23 marca 2025 r.