Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 30 czerwca 2024 r. należy  złożyć oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach osobiście w Biurze Podawczym (pokój nr 1) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Druk oświadczenia można pobrać poniżej lub w Urzędzie w pokoju nr 1 lub nr 29 (II piętro).

Jednocześnie przypominamy, iż termin zakończenia okresu monitorowania utrzymania efektów projektu to 23 marca 2025 r.