Zdjęcie ukazujące węgiel kamienny

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostały wprowadzone zmiany dotyczące otrzymywania dodatku węglowego (3000 zł).
W chwili obecnej dodatek węglowy przysługuje kolejnemu gospodarstwu domowemu, nawet jeżeli jest to kolejne gospodarstwo domowe pod tym samym adresem. Warunkiem koniecznym jest to, że osoba składająca wniosek nie była ujęta w skład gospodarstwa domowego w złożonym wcześniej wniosku, który został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z tym osoby zainteresowane, mogą ponownie złożyć stosowny wniosek i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który potwierdzi faktyczne funkcjonowanie odrębnego gospodarstwa domowego, osoby wnioskujące mogą otrzymać dodatek węglowy.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tej dacie pozostają bez rozpatrzenia.