W związku z niedostarczenia pojemników na odpady BIO do wszystkich nieruchomości, informujemy, że podczas najbliższych odbiorów dopuszcza się oddanie tych odpadów w workach.

Dalsza dystrybucja ruszy po 09.01.2023.