Zdjęcie ukazujące węgiel kamienny

Drodzy Mieszkańcy,

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. (Dz.U.2022r. poz. 2493) informujemy, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupiona 2022 roku powiększa limit zakupu w 2023 roku.