Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice, do udziału w ArtFestiwalu Gminy Sośnicowice.

Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia br., finał natomiast 18 kwietnia 2024 r. (godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Termin zgłaszania uczestników – do 09 kwietnia br.
Uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy zgłaszają Szkoły, natomiast uczniów, którzy kształcą się poza Gminą, mogą zgłosić rodzice/opiekunowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym ArtFestiwalu.