Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że będzie przeprowadzana terenie sołectwa Smolnica kontrole prawidłowości odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W związku z tym prosimy o umożliwienia wejścia na posesję pracownikowi PWiK.

Kontrole te są skutkiem problemu z odprowadzaniem do oczyszczalni, która jest przy pogodzie deszczowej na granicy swoich możliwości przepustowych.

Dlatego też zwracamy się z apelem o zaprzestanie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia podczas ponownej kontroli dalszych nieprawidłowości, PWiK będzie zmuszony oddać sprawę do organów ścigania.