Modernizacja boiska sportowego w Sośnicowicach to projekt zrealizowany ze środków  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” , którego nasza Gmina jest członkiem.

Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez udostępnienie mieszkańcom odnowionej infrastruktury rekreacyjnej. W ramach inwestycji wyposażono płytę boiska w system automatycznego nawadniania oraz zamontowano ogrodzenie. Zakłada się, że zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez klub sportowy jak i inne  formalne i nieformalne grupy działające na terenie miejscowości, poprzez organizowanie rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych, festynów rodzinnych itp.

W Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność czytamy:

„Obszar objęty zasięgiem oddziaływania „Leśnej Krainy Górnego Śląska” charakteryzuje się dużym potencjałem dla promocji sportu. Na obszarze tym zlokalizowane są szlaki rowerowe i piesze (…), które zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu. W każdej z gmin funkcjonuje kilka boisk sportowych, zarówno ogólnodostępnych jak i tych przyszkolnych, a także placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.

Na obszarze „Leśnej Krainy Górnego Śląska” funkcjonuje także kilka hal sportowych oraz ośrodków sportowych. (…)

Na obszarze „Leśnej Krainy Górnego Śląska” aktywnie działają liczne kluby i sekcje sportowe.

Kwestie oferty sportowo-rekreacyjnej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej były tematem dyskusji podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru „Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Podczas tych spotkań mieszkańcy najczęściej wskazywali na problem słabej oferty sportowo-rekreacyjnej, niewystarczającej promocji w tej dziedzinie aktywności oraz na niedostateczną ilość obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym niewystarczającą ilość lub w ogóle brak miejsc służących integracji społecznej i dających możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu, jak świetlice wiejskie, place zabaw czy lokalne boiska sportowe.”

W odpowiedzi na postulaty zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, latach 2016 – 2023 na terenie Lokalnej Grupy Działania zrealizowano wiele projektów promujących sport i rekreację, w tym wybudowano i zmodernizowano kilka boisk.

Przywołane poniżej to przykłady projektów mających na celu realizację celu zdefiniowanego w strategii: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne.

Więcej informacji można znaleźć korzystając z interaktywnej mapy projektów na stronie:

https://lesnakrainalgd.pl/mapa-projektow

  • Remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej

Celem operacji był remont boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej znajdującego się przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach, a tym samym wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kochanowice.

Aby zachęcić młodzież do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz aktywności fizycznej, Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice zdecydowało się na remont boiska piłkarskiego.

Gra na odnowionym boisku to idealne uzupełnienie wyjazdu szkolnego czy rodzinnego. Stare boisko było już wyeksploatowane i wymagało zmian. Po remoncie obiekt otrzymał nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, która jest doskonałą alternatywą dla murawy naturalnej. Trawa syntetyczna jest trwalsza, mniej podatna na warunki atmosferyczne i zwiększa poziom bezpieczeństwa uczestników.

  • Sport jest dla każdego (Gmina Kochanowice)

Dzieciństwo kojarzy się z ruchem i zabawą. Wraz z wiekiem uczymy się w przedszkolach i szkołach współpracy, współzawodnictwa oraz zasad fair play. Aby mieć możliwość w jak najlepszych i bezpiecznych warunkach rozwijać umiejętności i wiedzę sportową, podjęto decyzję o modernizacji boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie.

Boisko już nie jest pokryte twardym, poprzerastanym trawą, nierównym i niebezpiecznym asfaltem. Dzięki dotacji na boisku położono miękką nawierzchnię zapobiegającą urazom – poliuretanową. Dodatkowo na obiekcie zamontowano bramki do piłki ręcznej oraz piłkochwyt osłonięty siatką, który zmniejsza ryzyko wybiegnięcia za piłką poza teren oraz sprawia, że dzieci spędzające czas na boisku są bezpieczniejsze.

Tak zmodernizowany obiekt jest ogólnodostępny i wykorzystywany m.in. przez grupy defaworyzowane – młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych o niskich kwalifikacjach, a także przez pozostałych mieszkańców naszej gminy.

  • Spartakiada wiedzy i sportu pod hasłem „Im dalej w las tym więcej wiedzy” (Gmina Kalety)

Celem zadania było podniesienie świadomości ekologicznej i popularyzacja wiedzy historycznej poprzez organizację Spartakiady wiedzy i sportu pod hasłem „Im dalej w las tym więcej wiedzy”. Wydarzenie łączyło sport, kulinaria, promocję ginących zawodów z dobrą zabawą, nauką i profilaktyką zatruć grzybami i nieniszczenia runa leśnego.

  • Rozbudowa istniejącego skateparku o nową rampę i tor dla rolkarzy (Gmina Pyskowice)

Celem operacji była rozbudowa istniejącego skateparku asfaltowego poprzez utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej żelbetonowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Wokół obiektu powstał chodnik w formie pętli o nawierzchni asfaltowej umożliwiającej jazdę na rolkach. Obiekt wyposażono w ławki i kosze na śmieci, a oświetlenie przebudowano.

  • Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów

Celem operacji był wzrost atrakcyjności Gminy Zbrosławice poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów. Inwestycja ta obejmowała: powstanie bieżni tartanowej, boiska do siatkówki plażowej i rozbieżni do skoku w dal.

  • Budowa kortu tenisowego

Celem operacji był wzrost atrakcyjności Gminy Tworóg poprzez budowę kortu tenisowego, a tym samym stworzenie miejsca dla rekreacji i integracji mieszkańców jak również osób przyjezdnych.

  • Budowa centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach gminy Rudziniec

Celem operacji była budowa center aktywności ruchowej w 6 sołectwach Gminy Rudziniec, czyli w: Bycinie, Bojszowie, Taciszowie, Rzeczycach, Chechle i Kleszczowie. W każdej z podanych lokalizacji postawiono 6 takich samych urządzeń: trenażer nóg, trenażer pleców, trenażer mięśni brzucha, wioślarz z oporem piersi, nożyce, poręcz z drążkiem dla osób niepełnosprawnych. Stworzono tym samym kolejne miejsca dla rekreacji i integracji mieszkańców jak również osób przyjezdnych.

  • Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach – budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość możliwość korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej – budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku sprzyjającej integracji międzypokoleniowej.

Wszystkich mieszkańców obszaru LGD zachęcamy do korzystania z boisk sportowych i innych obiektów służących rekreacji, zlokalizowanych na terenie Leśnej Krainy Górnego Śląska. Aktywność fizyczna od najmłodszych lata pozwala nabyć zdrowe nawyki dotyczące ruchu i właściwego odżywiania. Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch.