Informacja LGD “Leśna Kraina Górnego Śląska”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania zapraszamy reprezentantów wszystkich sektorów: społeczny, gospodarczy i publiczny  z wszystkich gmin obszaru LGD do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds.  LSR.

Celem działalności zespołu jest opiniowanie i konsultowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 poprzez:

  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych w czasie opracowywania LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością,
  • aktywizowanie lokalnych społeczności do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • inicjowanie aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu prosimy o przesłanie zgłoszenia przez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclXNoE-TcZXnCY-cHX6K-L9XCJc4U-eSkMUflbjFdzDvafKQ/viewform?usp=sf_link

Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 11:00 w Centrum Marki Lokalnej, Rynek 8,
42-610 Miasteczko.