Już niebawem nadejdzie czas na rozliczenie podatku dochodowego.
To, czy wskażemy w swoim zeznaniu rocznym jedną z miejscowości na terenie gminy Sośnicowice jako miejsce faktycznego zamieszkania, ma kolosalny, wręcz decydujący, wpływ na to czy w kolejnym roku spora część podatku każdego mieszkańca „wróci” do gminy zasilając jej dochody, a w konsekwencji pozwoli na lepsze, pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi niemałą część dochodów gminy ogółem.  Jest to o tyle istotna pozycja w budżecie gminy, gdyż  klasyfikowana jest ona jako dochód bieżący, a więc w sposób bezpośredni powiązany z bieżącymi wydatkami, których poziom jest limitowany ustawą o finansach publicznych. To w dużej mierze z tych środków pokrywane są wydatki na bieżące funkcjonowanie gminy –utrzymanie placówek oświatowo-opiekuńczych, pomoc społeczna, funkcjonowanie urzędu, rady miejskiej i rad sołeckich, biblioteki czy OSP, ale także utrzymanie infrastruktury drogowej.

Dlatego małym nakładem sił – wskazanie odpowiedniego miejsca zamieszkania w deklaracji rocznej- wszyscy możemy przyczynić się do podniesienia komfortu życia w naszej gminie.

W trakcie przygotowywania rocznego rozliczenia podatku dochodowego możemy 1,5 % (w tym roku już nie 1%!) przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy wpisać  numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Jeśli chcemy, by nasze wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.
Jeśli chcemy, by nasze pieniądze „zostały” w gminie, możemy przekazać 1,5% podatku na którąś z OPP działających na naszym terenie.

 1. KRS:0000116212
  Cel: OSP Tworóg Mały
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Trachy
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Rachowice
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Smolnica
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Sośnicowice
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Kozłów
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Sierakowice
 • KRS:0000116212
  Cel: OSP Bargłówka
 • KRS: 0000023551
  Cel: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym “Nadzieja” z siedzibą w Sośnicowicach
 •  KRS:0000270261
  Cel: SP Bargłówka 10560
 • KRS: 0000270261 
  Cel: PKS RUCH KOZŁÓW 12096
 • KRS:0000270261
  Cel: KS Sokół Łany Wielkie 8986
 • KRS:0000270261
  Cel: KS Korona Bargłówka 3469
 • KRS:0000270261
  Cel: KS 94 Rachowice 593
 • KRS 0000270261
  Cel: FUNDACJA AMOŻEBYTAK 9870
Przekaż          1,5% w Sośnicowicach
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki udostępnia rozliczenie PIT 2022 w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”.
Rozlicz PIT w Sośnicowicach
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki udostępnia rozliczenie PIT 2022 w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”.