Szanowni Mieszkańcy!

 Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu posesji – tabliczki z numerem porządkowym.

 Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którą  tabliczka powinna być umieszczona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.   Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia interwencję służb ratunkowych tj. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie, mienie.