Uprzejmie informujemy, że choinki po okresie świątecznym z posesji zamieszkałych będą odbierane w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych. Choinki będą odbierane luzem, w całości bez konieczności rozdrobnienia ich.

Choinki będą odbierane do końca stycznia 2024 r.

Po tym terminie choinki będzie można oddać w pojemniku na BIO bądź dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), lecz w takich sytuacjach drzewka bożonarodzeniowe powinny być rozdrobnione.