W dniach od 27.12.2022 do 30.11.2022 będą przeprowadzane, przez Wykonawcę Instalacji, przeglądy wszystkich Kotłów na pelet

Sposób komunikowania się z mieszkańcami w celu umówienia przeglądu:

Przeddzień pracownicy wykonują kilka prób nawiązania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem instalacji– w przypadku niepowodzenia, wysyłają sms z informacją kiedy w rejonie będzie wykonywany przegląd.

Co do wytycznych dla mieszkańców prosimy o przekazanie informacji, aby każdy z nich wykonał czyszczenie kotła zgodnie z Instrukcją dołączoną w załączniku – PKT 18