Szanowni Państwo

Przed nami nowy 2023 rok. Wszyscy zastanawiamy się jaki będzie, jak sobie poradzimy w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Każdy z nas stara się zmierzyć  ze swoimi planami.

Kończący się rok 2022 był jakże inny od poprzednich, bo kiedy wdawało się, że po kończącym się powoli zagrożeniu związanym z Covid przyszło nowe – wojna w Ukrainie. Wydarzenie to spowodowało sporo perturbacji  w naszym życiu gospodarczym. Pomimo wszystko Gmina funkcjonowała i sporo rzeczy zaplanowanych na rok 2022 zostało zrealizowanych. Warto tu wspomnieć chociażby o zakończeniu realizacji programu OZE ( wykonano ponad 300 różnych instalacji), pozyskano środki w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”-  rozdysponowano kilkadziesiąt laptopów. Zakończono projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kozłów. Pozyskano środki z Polskiego Ładu na budowę drogi do tzw. Strefy II wraz z uzbrojeniem – podpisano umowę, trwają prace budowlane  w terenie. Otrzymaliśmy promesę na budowę kanalizacji sanitarnej w Bargłówce, gdzie planujemy rozpocząć prace w roku 2023. Z radością przyjęliśmy informacje o podpisaniu umowy na budowę północnego odcinka obwodnicy Sośnicowic. Ttu inwestorem jest Marszałek województwa Śląskiego, a wykonawcą jest Eurovia oraz  PRUiM , które utworzyły konsorcjum. Pierwsze prace geodezyjne w terenie już się rozpoczęły.  Inwestycja potrwa 33 miesiące. W sołectwie Sierakowice wybudowano, przy współudziale środków z „Leśnej krainy Górnego Śląska”, wiatę przy obiekcie sportowym, która służyć będzie mieszkańcom przy organizacji wszelkich spotkań i imprez sołeckich.

Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią zorganizowaliśmy Święto Miasta a jesienią Dożynki Gminne. Przywróciliśmy też organizacje konkursów gminnych takich jak : ArtFestiwal oraz Konkurs Gwary  Śląskiej.

Jako gmina włączyliśmy się w inicjatywę remontu „Magdalenki”.  Dzięki wsparciu gminy Sośnicowice, Gminy Kuźnia Raciborska, Gminy Bierawa, Powiatu Gliwickiego oraz Lasów Państwowych, a także środków własnych Parafii  Sośnicowice, ta inwestycja remontowa została z powodzeniem zakończona.

Wspomniałem tu o kilku różnych elementach związanych z działaniami gminy w kończącym się roku 2022. Pragnę teraz przybliżyć trochę informacji dotyczących tego, co w roku 2023.

W  Gminie Sośnicowice przygotowany został projekt budżetu na kolejny rok. Przychodzi to jednak coraz trudniej, coraz trudniej jest budżet spiąć. Krótko mówiąc: czeka nas trudny rok, bo środków finansowych zaczyna mocno brakować, co powoduje, że w znaczący sposób musimy ciąć wydatki. Największym problemem są tak zwane wydatki bieżące. Wydatki bieżące to te, przy pomocy których utrzymuje się w gminie m.in. całą infrastrukturę, wydatki sołectw, organizacji społecznych, remonty: dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, utrzymania zimowego dróg. Największe wydatki gmina ponosi na oświatę, do której od szeregu lat dopłacamy z naszego budżetu, obecnie już prawie 50%. Co roku  dopłacamy do wywozu odpadów komunalnych, których z roku na rok  jest coraz więcej. Dochody gminy spadają  od kilku lat z różnych przyczyn np. zwolnienie z podatku do kwoty 30 tys. zł, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, a to wszystko powoduje automatycznie niższy wpływ z PIT do Gminy, podniesienie kolejnego progu podatkowego, nie dofinansowanie oświaty no i wreszcie inflacja, która powoduje wzrost cen detalicznych, cen usług, cen energii elektrycznych itd.

Niestety te wszystkie czynniki oraz kumulacja realizacji rozpoczętych inwestycji powoduje, że aby gmina funkcjonowała musimy sięgnąć po środki zewnętrzne w postaci min. pożyczek np. z WFOŚ  na pokrycie wydatków inwestycyjnych –   kanalizacja  Sośnicowice – Trachy wraz z oczyszczalną ścieków w Trachach oraz emisja obligacji komunalnych. Oczywiście  każdy kredyt trzeba kiedyś spłacić i to z odsetkami. Zatem czekają nas trudne lata, w których będziemy realizowali budżet i wykonywali to, co najważniejsze i konieczne, aby gmina funkcjonowała.

Od nowego roku budżetowego niestety czekają nas podwyżki- te narzucone przez państwo oraz te, które leżą w kompetencji  Rady Miejskiej. Zatem wzrosną podatki od nieruchomości o  11,8 %. Nieuniknionym wydaje się też wzrost opłat za przejazdy komunikacją miejską. Obecnie  opłata za bilet wynosi 1 zł , co nie przystaje w żaden sposób do dzisiejszych kosztów i panujących cen (płace, paliwo, itd.). Kolejnym elementem, który od bardzo dawna nie był zmieniany, to wysokość czynszów mieszkaniowych, które są niewspółmierne do kosztów utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej. Przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce w tym nasz ZGKiM, starają się od lat o zmianę taryfy opłat za wodę.  Od kilu lat bezskutecznie gdyż  nie ma dziś zgody Wód Polskich na jakiekolwiek regulacje, a sieci trzeba utrzymywać, rozbudowywać itd. Środków uzyskiwanych z tytułu opłat za wodę nie wystarcza na ww. cele.

Reasumując, ograniczamy wydatki i robić to będziemy w sposób, który pozwoli bez większego uszczerbku dla mieszkańców funkcjonować gminie.    

Szanowni Państwo, patrząc wstecz wydaje się, że to jeden z trudniejszych momentów w naszej historii, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, z jakimi się stykamy – ciągle jeszcze Covid, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny (w tym węglowy ), inflacja. Wszystko to oddziałuje na nasze życie, nie tylko gospodarcze, ale też rodzinne.

Wielokrotnie ,jako społeczeństwu, przyszło nam się mierzyć z trudnościami i zawsze dzięki ogromnemu zaangażowaniu, poświęceniu, wytrwałej pracy i wierze w końcowy sukces udawało się nam wychodzić na prostą. Głęboko wierzę, że tak będzie i tym razem –  czego sobie i Państwu życzę.

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej.