Urząd Miejski w Sośnicowicach poszukuje dwóch osób do współpracy przy obsłudze wniosków o dodatek węglowy.

Praca na umowę-zlecenie na czas trwania składania wniosków, w godzinach pracy Urzędu.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, obsługa komputera i urządzeń biurowych, komunikatywność.

Do zadań należeć będzie przyjmowanie i sprawdzanie wniosków, udzielanie informacji klientom, wprowadzanie danych do systemu, inne prace administracyjne związane z dodatkiem.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego pisma o wyrażeniu chęci współpracy wraz danymi kontaktowymi.

Termin: do poniedziałku – 22 sierpnia 2022 r.

Z osobami zainteresowanymi odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną szczegóły współpracy.

Prosimy, aby w piśmie zawarta była następująca klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)