Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości
-Tworóg Mały
-Sierakowice  strona ulicy Wiejskiej od nr 29 w kierunku Goszyc oraz ulic przyległych po stronie ul. Wiejskiej, Kozielska,  lewa część Sierakowic w kierunku Goszyc tj. Kozielska (za blokami),  Tworogowska, Leśna, Pocztowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci w dniu 22 marca  2023 r., tj.  środa, w godz. 900 – 1400 nastąpi  przerwa w dostawie wody.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.