Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości: SOŚNICOWICE – ul. Dolna, ul. Młyńska, ul. Zielona

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej  w dniu 1 sierpnia 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do 1400

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie uwagi na jej jakość.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.