Przypominamy, że każdy Właściciel/ Zarządca budynku ma obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.

Więcej informacji https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq