Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR LXII/481/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., podpisana została w dniu 28.07.2023 r. umowa partnerska, w której partnerem wiodącym jest Gmina Pyskowice, a partnerami projektu są Gminy: Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś. Umowa ma na celu wspólną realizację projektu polegającą na rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin partnerskich.