Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku, 17 lipca br., rozpocznie się remont drogi DW 408. Remont prowadzić będzie firma DROGOPOL sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Zakres prac obejmuje:
– pielęgnacyjne przycięcie drzewostanu ( głównie usunięcie posuszu, oraz gałęzi wchodzących w skrajnię drogi),
– oczyszczenie rowu z namułu,
– wymiana krawężnika betonowego, obrzeży betonowych i uszkodzonej nawierzchni na chodniku asfaltowym- (odcinek od zakładu Leier do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły)
– wymiana nawierzchni bitumicznej na całej długości 2,7 km,
– ścięcie a następnie uzupełnienie poboczy,
– regulacja wysokościowa wjazdów do posesji ( w miejscach gdzie będzie zachodziła taka konieczność),
– wykonanie oznakowania poziomego.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie października 2023 r.
Przepraszamy za utrudnienia, które mogą wystąpić w tym czasie. Prosimy wziąć pod uwagę możliwe wydłużenie czasu jazdy. Jednocześnie prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.