Mój Prąd 4.0 to dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii elektrycznej i ciepła. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na https://mojprad.gov.pl lub przez kontakt z ekodoradcą gminy:

Sylwia Steczuk
Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. 32 335 86 22
email: ekodoradca@sosnicowice.pl