PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego „NIE dla przemocy i uzależnień”

organizowanego przez Burmistrza Sośnicowic przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach

Na konkurs wpłynęło 37 prac z 4 szkół podstawowych z obszaru gminy Sośnicowice.

Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:

  1. Kołodziej Leszek – Burmistrz Sośnicowic
  2. Kaczmar Kazimierz – Sekretarz Gminy (wz. Bernarda Wilczka – Zastępcy Burmistrza Sośnicowic)
  3. Duda Iwona – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich
  4. Kruk Małgorzata – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach
  5. Mysłek Kinga – Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach

Analiza prac konkursowych została dokonana zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

I grupa uczniowie klas I – III:

I miejsce:                    Trojnar Marcelina kl. 1

wyróżnienie:               Starosta Weronika kl. 3B

II grupa uczniowie klas IV – VI:

I miejsce:                    Ochman Lena kl. 5A

wyróżnienie:               Pawlak Paulina kl. 4B

III grupa uczniowie klas VII – VIII:

I miejsce:                    Szuler Julia kl. 8

wyróżnienie:               Holesz Marcin kl. 8A

Organizatorzy Konkursu dziękują dzieciom za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, którzy zachęcili dzieci do udziału w konkursie.