W związku z planowanymi pracami naprawczymi nawierzchni ulicy Powstańców w Sośnicowicach informujemy, iż w dniach od 17 kwietnia do 27 kwietnia włącznie, prowadzone będą prace utrudniający przejazd przez ulicę Powstańców od zabudowań przy ul. Powstańców 1 do zabudowań ul. Powstańców 45 w Sośnicowicach. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w przejeździe, a nawet wyjeździe z posesji dlatego prosimy o zachowanie ostrożności, a także w miarę możliwości ograniczenie częstotliwości wjazdów i wyjazdów z poszczególnych posesji.

Ponadto w dniach:

  • 24.04.2023 r. tj. poniedziałek planowany jest zamknięcie drogi ul. Powstańców od zabudowań ul. Powstańców 45 do skrzyżowania z ul. Zieloną w Sośnicowicach. W związku z powyższym mieszkańców nieruchomości położonych na ww. odcinku w przypadku planowanych wyjazdów prosimy o zaparkowanie samochodów poza wskazanym odcinkiem.

Mieszkańcy sołectwa Tworogu Małego – przejazd w kierunku do Sośnicowic możliwy będzie przez ulicę Kuźniczka w Trachach lub przez Sierakowice.

  • 25-26.04.2023 r. tj. wtorek i środa planowane zamknięcie odcinka drogi ul. Powstańców za skrzyżowaniem ul. Powstańców z ul. Zielona do ul. Parkowej. W związku z powyższym mieszkańców nieruchomości położonych na ww. odcinku w przypadku planowanych wyjazdów prosimy o zaparkowanie samochodów poza wskazanym odcinkiem. Możliwy przejazd przez ul. Zieloną oraz ul. Parkową w Sośnicowicach.

Mieszkańcy sołectwa Tworogu Małego – przejazd w kierunku do Sośnicowic możliwy będzie przez ulicę Zieloną.

  • 27.04.2023r. tj. czwartek planowane zamknięcie odcinka drogi ul. Powstańców od ul. Parkowej do zabudowań przy ul. Powstańców 1 w Sośnicowicach. Brak możliwości przejazdu ul. Parkową. W związku z powyższym mieszkańców nieruchomości położonych na ww. odcinku w przypadku planowanych wyjazdów prosimy o zaparkowanie samochodów poza wskazanym odcinkiem.

Celem zobrazowania zakresu prac oraz terminów zamknięcia dla poszczególnych odcinków ul. Powstańców do niniejszego dokumentu załączono dokumenty graficzne.

Jednocześnie, ze względu na prowadzone prace oraz napotkane utrudnienia, zakres poszczególnych zamknięć może ulec niewielkim zmianom co do długości odcinków, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Gminy Sośnicowice jak i na mediach społecznościowych tut. Gminy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę w niniejszym zakresie.