Nadleśnictwo Rudy Raciborskie przekazuje w załączeniu raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Lasów Państwowych.
 
Opracowany dokument przedstawia Lasy Państwowe jako organizację, opisuje  aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze ich działalności. Zawiera on najistotniejsze dane w zakresie modelu organizacyjnego i formy prawnej zarządzania lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prezentuje wkład wnoszony w zrównoważony rozwój, ochronę różnorodności biologicznej, pozytywny wpływ na kształtowanie klimatu oraz podkreśla znaczenie ochrony przeciwpożarowej.
 
Lasy Państwowe są otwarte i dostępne dla każdego obywatela. Prowadzą działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętych zagadnień przyrodniczych oraz leśnych, budują i utrzymują obiekty turystyczne, aby lasy były łatwiej dostępne.
 
Ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży drewna, które stanowi naturalny w pełni odnawialny i przyjazny człowiekowi surowiec współfinansują różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, prowadzą wspólne inwestycje z samorządami oraz co najistotniejsze chronią i odnawiają lasy, aby zapewnić ich przetrwanie i istnienie dla przyszłych pokoleń.