Informujemy Mieszkańców, że z dniem 29.12.2023 roku zostały wycofane papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego.  Zgodnie z powyższym, aby wyrobić dowód osobisty, należy zgłosić się do Urzędu z aktualną fotografią i dowodem tożsamości.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną,  jednak,  aby spełniał on wszystkie wymogi, należy zgłosić się w ciągu 30 dni od daty złożenia  do Urzędu w celu pobrania odcisków palców  i złożenia własnoręcznego podpisu.

Więcej informacji na BIP http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/zlozenie-wniosku-o-wydanie-dowodu-osobistego-w-siedzibie-organu-gminy/#zlozenie-wniosku-o-wydanie-dowodu-osobistego-w-siedzibie-organu-gminy