Szanowni podróżni,od 12 lutego 2022 r. planowane jest uruchomienie linii metropolitalnej M100 relacji: Gliwice Plac Piastów – Sośnicowice Centrum Przesiadkowe. Wraz z uruchomieniem linii metropolitalnej M100 zawieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 624 (relacji: Gliwice – Sośnicowice), wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów linii nr 924. Godziny odjazdów linii nr 1 Rachowic i nr 2 z Bargłówki również zostaną dostosowane do nowego rozkładu jazdy linii M100, przy zachowaniu obecnej liczby kursów linii nr 1 i nr 2Linia metropolitalna M100 zaspokoi potrzeby przewozowe mieszkańców Sośnicowic oraz zachodnich dzielnic Gliwic w zakresie skomunikowania z centrum Gliwic. Linia ta kursować będzie na ciągu komunikacyjnym Sośnicowice – Gliwice. Linia M100 kursować będzie w dni robocze oraz wolne od pracy z dużo większą częstotliwością niż obecnie linia nr 624, w godzinach szczytowych pomiędzy godziną 6:00 a 8:00 oraz 15:00 a 17:00 autobusy będą kursować co około 15 minut, co przyczyni się do poprawy warunków podróżowania w relacji: Sośnicowice – Gliwice, ponadto linia ta realizować będzie również kursy nocne. Linia ta w Sośnicowicach kursować będzie dwoma wariantami tras: przez Chorynskowice oraz przezSmolnicę. W Gliwicach trasa prowadzona będzie w każdym kursie z obsługą przystanku „Gliwice Jasnogórska” a następnie przez Plac Piłsudskiego.Z uwagi na fakt, że w dużej części trasa linii metropolitalnej nr M100 pokrywa się z obecną trasą przejazdu linii nr 624, równocześnie z uruchomieniem ww. linii metropolitalnej zostanie zawieszone funkcjonowanie linii nr 624 kursującej w relacji: Sośnicowice – Gliwice oraz uruchomienie dodatkowych kursów linii nr 202. Dodatkowe kursy linii nr 202 zapewni możliwość dojazdu do zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ul. Śliwki oraz Portowej.Nowy rozkład jazdy linii M100 oraz linii nr 924 dostępne są na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod adresem: rj.metropoliaztm.pl, natomiast nowy rozkład jazdy dla linii nr 1 i nr 2 będzie zamieszczony w najbliższych dniach na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach pod adresem: zgkim-sosnicowice.pl/transport/rozklad-jazdy-zgkim

Grafika podzielona na dwie części. Na górze, na czarnym tle ukazany został przebieg linii autobusowej M100 - wykaz przystanków i opis "Sośnicowice-Gliwice, przebieg trasy metrolinii M100". Dolna część obrazka ukazuje przebieg ww linii na prowizorycznej mapie, tło żółte