Gmina Sośnicowice wraz z Ekodoradzcą Gminy Sośnicowice serdecznie zapraszają do udziału w grze terenowej „Lufcik na tropie czystego powietrza”, która odbędzie się na terenie Gminy Sośnicowice w dniu 29 czerwca 2024 roku, w godz. od 16:00 do 19:00.

Gra jest organizowana w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, który koncentruje się na kompleksowej realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Aby wziąć udział w zabawie, należy stworzyć drużynę 2-5 osobową, zapisać się na listę, która znajduje się w pokoju nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach ul. Rynek 19, w terminie od 14.06.2024 r. do 26.06.2024 r. lub wysyłając zgłoszenie na adres biuro podawcze@sosnicowice.pl

Przed rozpoczęciem gry należy zgłosić się do punktu obsługi gry, mieszczącego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach ul. Raciborska 39. Punkt ten będzie zarówno punktem rozpoczęcia gry, jak i jej zakończenia.Dla wszystkich, którzy ukończą zabawę, przygotowaliśmy upominki, a dla 3 drużyn z najlepszym czasem – nagrody!

Szczegóły uczestnictwa:
• Gra jest bezpłatna
• Rekomendacje:
– minimalny wiek uczestnika to 7 lat
– w grze mogą uczestniczyć rodziny, grupy (liczba osób w jednej grupie od 2 do 5 osób),
– grupa poniżej 16 roku życia musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w grze pod warunkiem przekazania organizatorowi podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na określonym formularzu
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów do gry, w tym mapę, kartę gry oraz kartę liter do hasła, a następnie wyruszają w pieszo.

Cel Gry:
• Wzmacnianie świadomości konieczności dbania o środowisko
• Informowanie o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczania powietrza
• Oswajanie w zakresie odnawialnych źródeł energii
• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez spacery

Przebieg Gry:
• Uczestnicy będą poruszać się po terenie Gminy, rozwiązując zagadki umieszczone w różnych 9 punktach na mapie. Założony czas gry w ruchu pieszym ok. 2 godzin
• Celem jest rozwiązanie wszystkich zagadek i zebranie liter do ułożenia głównego hasła gry
• Gra zakończy się w Punkcie Obsługi Gry mieszczącego się na OSiR w Sośnicowicach ul. Raciborska 39, gdzie uczestnicy po zweryfikowaniu poprawnych odpowiedzi otrzymają pamiątkowe upominki.

Bezpieczeństwo:
• Gra odbywa się w normalnym ruchu miejskim, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników, którzy są zobowiązani do dbania o własne bezpieczeństwo

Kontakt: W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 335 86 11.

Zapraszamy do wspólnej zabawy, odkrywania Sośnicowic i nauki dbania o nasze wspólne środowisko!