W związku z planowanymi pracami naprawczymi nawierzchni ulicy Powstańców w Sośnicowicach informujemy, iż w dniu 22 kwietnia tj sobota i w dniu 22 będą prace utrudniający przejazd przez ulicę Powstańców od zabudowań przy ul. Powstańców 1 do zabudowań ul. Powstańców 45 w Sośnicowicach. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w przejeździe, a nawet wyjeździe z posesji dlatego prosimy o zachowanie ostrożności, a także w miarę możliwości ograniczenie częstotliwości wjazdów i wyjazdów z poszczególnych posesji.

  • 22.04.2023 r. tj. sobota planowany jest zamknięcie drogi ul. Powstańców od zabudowań ul. Powstańców 45 do skrzyżowania z ul. Zieloną w Sośnicowicach. W związku z powyższym mieszkańców nieruchomości położonych na ww. odcinku w przypadku planowanych wyjazdów prosimy o zaparkowanie samochodów poza wskazanym odcinkiem.

Mieszkańcy sołectwa Tworogu Małego w kierunku do Sośnicowic możliwy będzie przejazd przez ulicę Kuźniczka w Trachach lub przez Sierakowice.

  • 24.04.2023 r. tj. poniedziałek planowane zamknięcie odcinka drogi ul. Powstańców za skrzyżowaniem ul. Powstańców z ul. Zielona do posesji ul. Powstańców 1 tj. za  ul. Parkową. W związku z powyższym mieszkańców nieruchomości położonych na ww. odcinku w przypadku planowanych wyjazdów prosimy o zaparkowanie samochodów poza wskazanym odcinkiem. Możliwy przejazd przez ul. Zieloną w Sośnicowicach.

Mieszkańcy sołectwa Tworogu Małego w kierunku do Sośnicowic możliwy będzie przez ulicę Zieloną.

Celem zobrazowania zakresu prac oraz terminów zamknięcia dla poszczególnych odcinków ul. Powstańców do niniejszego dokumentu załączono dokumenty graficzne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę w niniejszym zakresie.